فضای شهرک غرب

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (تهران شهرک غرب روبروی میلاد نور)

آدرس فضای شهرک غرب

چه خدماتی در فضای شهرک غرب قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در فضای شهرک غرب میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به فضای شهرک غرب

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید