خانه زینت الملوک

موزه و خانه های قدیمی مشاهده همه موزه و خانه های قدیمی ها

آینه کاری ها و سقف های چوبی اش هارمونی خاصی را برای عکاسی ایجاد کرده است.
هزینه ی ورود ۳۰۰۰ تومان
ساعت بازدید از خانه زینت الملوک از ۸صبح تا ساعت ۲۰

تماس با این مکان: 07132234181

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (شیراز، خیابان لطفعلی خان زند)

آدرس خانه زینت الملوک

چه خدماتی در خانه زینت الملوک قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در خانه زینت الملوک میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به خانه زینت الملوک

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید