ساحل مرجان جزیره کیش

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

بستگی به خودتون داره و نوع دید عکاسی دارد

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (نزدیک دهکده ساحلی خلیج فارس)

آدرس ساحل مرجان جزیره کیش

چه خدماتی در ساحل مرجان جزیره کیش قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در ساحل مرجان جزیره کیش میشه انجام داد؟

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید