روستای آتشگاه

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

با آب وهوای سرد و کوهستانی خود یکی از زیباترین روستاهای اطاف کرج است که میتوانید ساعاتی را در آن خاطره های خوبی بسازید و آن را ثبت بکنید.

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (استان البرز، کرج بعداز گوهردشت)

آدرس روستای آتشگاه

چه خدماتی در روستای آتشگاه قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در روستای آتشگاه میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به روستای آتشگاه

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید