خانه مشیرالملک انصاری

موزه و خانه های قدیمی مشاهده همه موزه و خانه های قدیمی ها

خانه مشیرالملک انصاری در دوران صفویه است. کاخی با هفت عمارت یکی از چشم نوازترین خانه های تاریخی است. خانه مشیرالملک یا خانه چرمی تنها بنای تاریخی ایران بوده که بزرگترین و قدیمی ترین ارسی با نه دهانه را دارد. وجود آینه کاری ها و نقاشی و گچ بری و فضاهای مختلف عمارت هارمونی خاصی را برای عکاسی متفاوت ایجاد می کند.
هزینه ی ورودی ۱۰۰۰۰ تومان
ساعت بازدید از خانه : از ۸صبح تا ۱۶

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (اصفهان، خیابان هاتف، خیابان مشیریخچال، ابتدای کوچه هارونیه)

آدرس خانه مشیرالملک انصاری

چه خدماتی در خانه مشیرالملک انصاری قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در خانه مشیرالملک انصاری میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به خانه مشیرالملک انصاری

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید