محله ساغری سازان

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

اگر میخواهید با بافت تاریخی و اصیل شهر آشنا شوید به محله ساغری سازان بروید جایی که مجسمه ی ورودی محله یک ساغری ساز را با کفش هایی که دوخته نشان میدهد. با معابری باریک و بافت ارگانیک خود برای عکاسی های فضای باز مکانی هیجان انگیز است.

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (گذر بادی الله، خیابان مطهری، میدان پل عراق)

آدرس محله ساغری سازان

چه خدماتی در محله ساغری سازان قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در محله ساغری سازان میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به محله ساغری سازان

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید