مسجد آقا بزرگ

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

ساخت مسجد آقا بزرگ در خیابان فاضلی در دوره‌ی قاجار شروع و در زمان سلطنت ناصرالدین شاه به پایان رسید. این مسجد محل برگزاری نماز و گردهمایی های مردمان بوده است.
سادگی ساخت آن در کاشی کاری ها و آیینه کاری‌ها کاملا مشهود است و دو در بسیار با ارزش آن به زیبایی آن افزوده است.
ترکیب شبستان با این بنا از بهترین اتصال‌های ساختمان ها در دوران خود بوده است.

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (کاشان، خیابان فاضل نراقی، کوچه مسجد آقابزرگ)

آدرس مسجد آقا بزرگ

چه خدماتی در مسجد آقا بزرگ قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در مسجد آقا بزرگ میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به مسجد آقا بزرگ

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید