جاده وردیج و واریش

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

اگر به دنبال عکاسی حرفه ای و منحصربه فرد در یک فضای بازهستید حتما سری به این لوکیشن بزنید.

شما میتوانید ژست عکاسی و مناسب ترین تعرفه ی عکاسی در فضای باز را مشاهده کنید.

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (تهران - انتهای اتوبان همت - جاده ورديج و واريش)

آدرس جاده وردیج و واریش

چه خدماتی در جاده وردیج و واریش قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در جاده وردیج و واریش میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به جاده وردیج و واریش

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید