پل تندرستی

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

بدون محدودیت در عکاسی در این لوکیشن فوق العاده

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (پل تندرستی نزدیک میدان صنعت ، قابل دسترسی با مترو میدان صعنت)

آدرس پل تندرستی

چه خدماتی در پل تندرستی قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در پل تندرستی میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به پل تندرستی

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید