خانه مشروطه

موزه و خانه های قدیمی مشاهده همه موزه و خانه های قدیمی ها

با ۱۲ اتاق و ۲ حیاط اندرونی و بیرونی، شاه نشین و کاشی کاری ها و نقاشی ها و اتاق ۷ دری که فقط در فصل تابستان استفاده می شد. شیشه کاری ها و انعکاس نور آفتاب از فضای خیال انگیزی را ایجاد می کند. جلوه های خاص این خانهیکی از بهترین لوکیشن ها برای عکاسی است.
ساعت بازدید از خانه مشروطه : از ۸ صبح تا ساعت ۲۰

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (ضلع شرقی میدان امام(نقش جهان)، واقعدر محله قصرمنشی، خیابان نشاط کوچه۱۴)

آدرس خانه مشروطه

چه خدماتی در خانه مشروطه قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در خانه مشروطه میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به خانه مشروطه

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید