اکومال کرج

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (کرج میدان استاندارد رزکان نو اکومال)

آدرس اکومال کرج

چه خدماتی در اکومال کرج قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در اکومال کرج میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به اکومال کرج

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید