درکه

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

منطقه ای دنج وبینظیر که همیشه برایتان تازگی دارد که با عکاسی حرفه ای در این مکان میتوانید خاطرههای خوب خودرا ثبت کنید.

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی ( تهران، اوین، بزرگراه چمران جنوب، خیابان یمن، خیابان رشید الدین فضل الله، میدان دانشجو، درکه .)

آدرس درکه

چه خدماتی در درکه قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در درکه میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به درکه

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید