دریاچه شورابیل

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (اردبیل، پشت نمایشگاه بین المللی اردبیل، دریاچه شورابیل)

آدرس دریاچه شورابیل

چه خدماتی در دریاچه شورابیل قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در دریاچه شورابیل میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به دریاچه شورابیل

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید