خیابان چهارباغ عباسی

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

خیابانی که از قدم زدن در آن می توان بسیار لذت برد و از رنگ های درختان آن در فصل های مختلف آرامشی را بدست آورد. تجربه ی عکاسی در این فضا را از دست ندهید.

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (اصفهان، خیابان چهارباغ، تقاطع فلکه شهدا و دروازه شیراز)

آدرس خیابان چهارباغ عباسی

چه خدماتی در خیابان چهارباغ عباسی قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در خیابان چهارباغ عباسی میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به خیابان چهارباغ عباسی

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید