کویر ورزنه/ کویر خارا

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

کویرگردی یکی از متفاوت ترین تجربه هاست. راه رفتن روی ماسه های داغ و سکوت زیبای کویر و عکاسی متفاوت در این فضا میتواند از متفاوت ترین انتخاب ها باشد.
بهترین فصل سفر به این کویر زیبا نیمه ی دوم سال است.
نام دیگر آن کویرخارا است.

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (۱۱۷کیلومتری شمال شرقی اصفهان)

آدرس کویر ورزنه/ کویر خارا

چه خدماتی در کویر ورزنه/ کویر خارا قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در کویر ورزنه/ کویر خارا میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به کویر ورزنه/ کویر خارا

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید