خانه عمارت شاپوری

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

راه پله ها و سبک معماری اروپایی و تقارن عمارت شاپوری و همچنین حوض پنج پر بزرگ زیبایی خاصی را ایجاد کرده است.
ساعت بازدید از ۸ صبح
ورودی: ۲۰۰۰ تومان

تماس با این مکان: 07132332934

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (شیراز، کریم خان زند،خیابان انوری، تقاطع اهلی، باغ عمارت شاپوری)

آدرس خانه عمارت شاپوری

چه خدماتی در خانه عمارت شاپوری قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در خانه عمارت شاپوری میشه انجام داد؟

متخصصین مناسب برای خانه عمارت شاپوری

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید