رستم آباد

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

با قدم زدن در جنگل های رستم آباد و دیدن دشت هایی در مه برای شما میتواند بسیار دلپذیر باشد.
جایی که از سکوت آن میتوانید بسیار لذت ببرید و حافظه ی خود را از شهر و شلوغی پاک کنید.

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (رشت، ۱۵کیلومتری رودبار)

آدرس رستم آباد

چه خدماتی در رستم آباد قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در رستم آباد میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به رستم آباد

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید