دشت لار

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

آخر بهار این مکان مناسب است . شقایق های زیادی دارد.

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (دشت لار . پلور )

آدرس دشت لار

چه خدماتی در دشت لار قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در دشت لار میشه انجام داد؟

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید