میدان ساعت

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

راس هر ساعت جدید این برج برای اعلام ساعت جدید صدای ناقوس ایجاد می‌کند. سازنده‌ی آن محمد علی حیدری است که به مدت 2 سال این برج ساعت را به زیبایی در شهر ساری ساخت.

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (مازندران، ساری، مرکز ساری)

آدرس میدان ساعت

چه خدماتی در میدان ساعت قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در میدان ساعت میشه انجام داد؟

متخصصین مناسب برای میدان ساعت

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید