باغ نارنجستان قوام

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

قدم زدن در باغ نارنجستان قوام با درختان نارنج و حوض پراز آب و عمارتی که آینه کاری های بی نظیری دارد و درها و شیشه های رنگی عمارت میتواند خاطره ی به یادماندنی را برای شما ثبت کند.
هزینه ی ورود به باغ نارنجستان ۵۰۰۰ تومان
ساعت بازدید از باغ : ۸صبح تا ۲۰ شب

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (شیراز ، لطفعلی خان زند)

آدرس باغ نارنجستان قوام

چه خدماتی در باغ نارنجستان قوام قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در باغ نارنجستان قوام میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به باغ نارنجستان قوام

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید