خانه امیر نظام گروسی تبریز

موزه و خانه های قدیمی مشاهده همه موزه و خانه های قدیمی ها

از دوره قاجار بناهای قشنگی در تبریز به یادگار مونده که خونه امیرنظام یکی از این بناهاست. این خونه در محله ششگلان که یکی از محله های قدیمی تبریزه، قرار داره. در دوره قاجار عمارتهای فوق العاده ای در این محله ساخته شده بود که خانه امیرنظام گروسی یکی از باارزش ترین بازمانده این خانه هاست، که هنوز هم خیلی قشنگ و با عظمته. این عمارت که امروز تبدیل به موزه قاجار شده، در زمان پیشکاری امیر نظام گروسی و در دوره ناصرالدین شاه، توسط امیر نظام گروسی ساخته شد. ساختمان موزه قاجار دو طبقه داره که در طبقه اول تالار سکه، تالار بافته، تالار چینی، تالار آبگینه، تالار موسیقی، تالار خاتم و تالار فلزات؛ و در طبقه دوم تالار سنگ، تالار اسلحه، تالار رجال و فرامین، تالار معماری و شهرسازی، وجود دارد.

جا پارک ندارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی ( تبریز. آذربایجان شرقی، تبریز، محله ششگلان، جنب بیمارستان کودکان، پشت مدرسه شیخ عطار)

آدرس خانه امیر نظام گروسی تبریز

چه خدماتی در خانه امیر نظام گروسی تبریز قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در خانه امیر نظام گروسی تبریز میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به خانه امیر نظام گروسی تبریز

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید