جنگل دوهزار سه هزار

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

جنکل‌های دو هزار و سه هزار به وسیله‌ی یک سری کوه‌های بلندی از هم جدا شده‌اند و مسیرهای مختلفی دارند. درختان بلند و زمینه‌ای از آبی آسمان هارمونی خاصی را ایجاد کرده اند که در هر فصل زیبایی خاصی را به این منطقه داده اند.

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (مازندران، شهرستان تنکابن، بخش خرم آباد، منطقه دوهزار)

آدرس جنگل دوهزار سه هزار

چه خدماتی در جنگل دوهزار سه هزار قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در جنگل دوهزار سه هزار میشه انجام داد؟

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید