بازار کاشان

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

بازار سنتیی کاشان جز آثار ملی ایران شمار می‌آید. این بازار از اواسط خیابان بابا افضل شروع و تا اواسط دروازه دولت ادامه دارد. مسجد میدان میر عماد، کاروانسرای میر پنج، زغالی ها، غفار پور، رباط، بروجردی ها، نراقی ها، تیمچه معروف امین الدوله، در این بازار وجود دارد و با انتخاب این لوکیشن رای بازدید میتوانید تعداد زیادی از این بناهای تاریخی را مشاهده کنید.

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (کاشان، تقاطع خیابان باباافضل و میدان کمال الملک، بازار کاشان)

آدرس بازار کاشان

چه خدماتی در بازار کاشان قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در بازار کاشان میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به بازار کاشان

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید