بازار ایرانی و اسلامی اندیشه

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

بازار دیدینی و خوب می تونید کلی عکسای خوب بگیرید

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (بازار ایرانی و اسلامی)

آدرس بازار ایرانی و اسلامی اندیشه

چه خدماتی در بازار ایرانی و اسلامی اندیشه قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در بازار ایرانی و اسلامی اندیشه میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به بازار ایرانی و اسلامی اندیشه

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید