کارخانه نوآوری مشهد

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

همانطور که از نام این محیط پیداست، این کارخانه محل پدید آمدن فکرها و ایده‌های نوآورانه است و به همین دلیل تا حد امکان سعی شده است در ساختار این بنا نیز از نوآوری‌ها و فناوری‌های روز استفاده شود.
از طرفی دیگر، در زمینه فرهنگی و اجتماعی تلاش شده است تا علاوه بر حفظ هویت صنعتی این میدان در منظر شهری، چشم اندازی اجتماعی و فرهنگی نیز داشته باشد.

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (مشهد بلوار کوثر_بوستان کوثر_کارخانه نوآوری مشهد)

آدرس کارخانه نوآوری مشهد

چه خدماتی در کارخانه نوآوری مشهد قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در کارخانه نوآوری مشهد میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به کارخانه نوآوری مشهد

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید