مینیمال خلوت شرق تهران

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (تهران تهرانپارس جوادیه زیر پل یاسینی)

آدرس مینیمال خلوت شرق تهران

چه خدماتی در مینیمال خلوت شرق تهران قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در مینیمال خلوت شرق تهران میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به مینیمال خلوت شرق تهران

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید