مینیمال مشکی دربند

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (تهران دربند کوچه یغما ساختمان BENNEXT)

آدرس مینیمال مشکی دربند

چه خدماتی در مینیمال مشکی دربند قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در مینیمال مشکی دربند میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به مینیمال مشکی دربند

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید