مینیمال دارک

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

پیش از رفتن چک کنید شاید اجازه عکاسی ندهند. نگهبان دارند.

توجه: پرداخت هزینه و هماهنگی روز و ساعت برای رزرو این مکان با خود شماست.

بعد از هماهنگی با این مکان، عکاس را از کادرو رزرو بفرمایید.

جا پارک ندارد
هزینه ورودی دارد

مسیریابی (تهران سعادت آباد خیابان جوریکی ابتدای جمشیدیه)

آدرس مینیمال دارک

چه خدماتی در مینیمال دارک قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در مینیمال دارک میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به مینیمال دارک

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید