مسجد جامع قم

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

این بنای تاریخی در دوران سلجوقی ساخته شده است و معماری با شکوه آن ذوق و هنر ایرانیان را در دوران گذشته به زیبایی نشان می‌دهد. گنبد مسجد، درهای و ورودی و ایوان مسجد توجه هر مخاطبی را به خود جلب می‌کند.

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (قم، خیابان آذر، نزدیکی دروازه‌ ری)

آدرس مسجد جامع قم

چه خدماتی در مسجد جامع قم قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در مسجد جامع قم میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به مسجد جامع قم

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید