ماسال

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

ماسال منطقه ای رویایی در دامنه ی کوها های تالش. بی تردید میتوانید عکس های متفاوت و جذابی را در این فضا ثبت کنید.

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (رشت، ۶۰کیلومتری تالش)

آدرس ماسال

چه خدماتی در ماسال قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در ماسال میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به ماسال

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید