دارآباد

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

با دو رودخانه و فضای آرام و حال و هوای تهران قدیم میتوان عکس هایی دوست داشتنی و زیبایی  را در منطقه ی دارآباد داشت.

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (تهران، دارآباد، خیابان دارآباد ، خیابان محبی، کوه دره دارآباد.)

آدرس دارآباد

چه خدماتی در دارآباد قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در دارآباد میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به دارآباد

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید