سبزه میدان

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

سبزه میدان همان جایی است که با قدم زدن در آن میتوانید برای مدتی از شلوغی شهر فاصله بگیرید.
جایی که سرشار از شور و هیجان و رنگ زندگی است.

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (رشت، نزدیکی میدان شهرداری)

آدرس سبزه میدان

چه خدماتی در سبزه میدان قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در سبزه میدان میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به سبزه میدان

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید