کاروان سرای دیرگچین

فضای باز مشاهده همه فضای باز ها

جاده‌ی ابریشم از مهم‌ترین جاده‌های اتصال کشورها و مناطق مختلف در ایران است که در آن کاروانسراهای متفاوتی ساخته شده است.
یکی از آن‌ها کاروانسرای دیرگچین است که در دوره‌ی ساسانیان و صفویه از مهم‌ترین کاروانسراها بوده است.

جا پارک دارد
هزینه ورودی ندارد

مسیریابی (قم، کیلومتر ۷۰ اتوبان قم-گرمسار، روستای علی آباد)

آدرس کاروان سرای دیرگچین

چه خدماتی در کاروان سرای دیرگچین قابل انجام است؟

چه عکاسی یا فیلمبرداری هایی در کاروان سرای دیرگچین میشه انجام داد؟

نزدیک ترین متخصصین به کاروان سرای دیرگچین

شما می توانید از متخصصین زیر یا هر عکاس یا فیلمبردار دیگری برای انجام عکاسی یا فیلمبرداری در این لوکیشن استفاده کنید.

درآمد زایی با معرفی مکان مورد نظرت

با کادرو مکان عکاسی خودت رو ثبت کن و بابت هر رزرو درآمد کسب کن

ثبت مکان جدید